Arbetsområden

  • Linkedin - Vit Circle
  • Facebook - Vit Circle
  • YouTube - Vit Circle
  • Instagram - Vit Circle

Vi arbetar med Mur & puts inom kulturvård.
Restaureringsprojekten varierar men vi har alltid en klar inriktning på historiska arbetssätt och äldre
tekniker samt byggnadens välmående, dvs vi jobbar med ett kulturhistoriskt hållbarhets koncept.