top of page

Arbetsområden

Vi specialiserar oss på mur- och putsarbeten inom området för kulturvård. Våra restaureringsprojekt omfattar en mångfald av uppdrag, där vår primära målsättning alltid är att följa historiska arbetsmetoder och äldre tekniker. Vår dedikation sträcker sig bortom enbart estetisk återställning; vi prioriterar även byggnadens övergripande välmående. Genom att omfamna ett kulturhistoriskt hållbarhetskoncept för vårt arbete, förvaltar vi det kulturarv som våra projekt representerar på ett ansvarsfullt och professionellt sätt.

bottom of page