top of page

Arbetsområden

  • Linkedin - Vit Circle
  • Facebook - Vit Circle
  • YouTube - Vit Circle
  • Instagram - Vit Circle

Vi arbetar med Mur & puts inom kulturvård.
Restaureringsprojekten varierar men vi har alltid en klar inriktning på historiska arbetssätt och äldre
tekniker samt byggnadens välmående, dvs vi jobbar med ett kulturhistoriskt hållbarhets koncept.

bottom of page