top of page
53f12b8d-1d09-415c-a055-122faa42779d_rwc_316x0x2520x1687x4096.jpg

Restaurera & Bevara
 
Vi ska vara framtidens referens på bra hantverk

En specialiserad
mur & puts firma

Vi på Byggnadsvård i fokus AB är inte bara en vanlig entreprenör inom mur- och putsarbeten. Vi är stolta över vår särskilda expertis inom området byggnadsvård och restaurering. Vår passion för att vårda och bevara historiska byggnader genomsyrar vårt arbete, och vi erbjuder en omfattande uppsättning tjänster som stödjer hållbarheten och bevarar äktheten hos byggnader med kulturhistorisk betydelse. Vår breda kompetens och långvariga erfarenhet är grundläggande för vår förmåga att leverera resultat av högsta kvalitet.

Kunskap/fakta

Vår filosofi är rotad i respekt för kulturarvet och en djup förståelse för vikten av korrekthet och autenticitet. Denna grundläggande tro genomsyrar vår syn på restaurering och kulturvård och sätter kunskap och faktagranskning i centrum för vårt företagsidentitet.

Sammarbeten

Samarbete blivit en kritisk hörnsten som präglar vårt arbetssätt och vår identitet inom restaurering och kulturbyggnadsvård. Det är genom samarbete som vi når våra mål och skapar betydelsefulla resultat, och vi anser att denna metodik är avgörande av flera anledningar

Transperans

Att öppet dela insikter och lärdomar kan vi gemensamt höja nivån av kompetens och kvalitet.

Genom att involvera alla parter i beslutsprocessen skapar vi en miljö där idéer och förslag välkomnas. Detta resulterar i mer genomtänkta och välinformerade åtgärder som gynnar projektet som helhet.

Ett urval av Sammarbetspartners

Svenska hus fastigheter

Landskrona hem fastigheter

Svenska kyrkan

Kulturen i Lund

Stadsbostäder Malmö

Lunds Kommun

 Heimstaden

Flyinge AB

Göteborgs universitet

 Byggmästaren

bottom of page