top of page

Vilken plats?

Vilket lager?

Hydralisk modul?

Forskande företag

Kulturkalk Syd AB är ett forskande företag som tillverkar kalkbruk från svensk kalksten, med historiska förebilder och referenser. Vårt vision är att alltid  bredda våra kunskaper om kalk, dess kulturhistoriska, tekniska och geologiska egenskaper. Vi jobbar för att öka kunskapsbasen om kalk i Sverige och samarbetar över  gränser med olika forskande institutioner, Geologer, hantverkare mm. Alla har vi massor att lära från varandra

bottom of page