Vi arbetar med Mur & puts inom kulturvård.
Restaureringsprojekten varierar men vi har alltid en klar inriktning på historiska arbetssätt och
äldre

tekniker samt byggnadens välmående, dvs vi jobbar med ett kulturhistoriskt hållbarhets koncept.

Listdragning

Att tillverka "dra" putslister är en av våra absoluta styrkor och något vi är stolta för. Vi kan listverk både i teori och praktiken. Vi hjälper er från att kopiera befintlig profil, renrita, tillverka  mall och "dra" den i bruk.

Stuckatur/ornament

Vi har erfarenhet av tillverkning av gips och betong stuckatur; Formtagning, Gjutning, montering och restaurering.

Putsning

Vi behärskar äldre traditionella putstekniker och material. Spritputs-restaureringar, kvaderputs och rustiseringar är några av dessa. Våra hjärtan bultar starkt för Kalkbruk och lera.

Murning

Historiska murtekniker, tegelförband och lösningar är något vi brinner för. Om behov  finns så tar fram special/form tegel och dekorationsfog är inget vi är rädda för.

Konsultation

På kulturhistoriskt värdefulla byggnader krävs det en noga projektering och underlag för få de bästa förutsättningar till ett hållbart resultat. Vi hjälper arkitekter och antikvarier med konsultation men utför även egna utredningar.

Fasad/interiört/ombyggnad:

Vi utför totalentreprenader och samarbetar med branschens bästa UE med en klar inriktning på byggnadsvård. Vårt motto är "varje hantverkare på sitt område". Vi blir även kallade som UE på större projekt/arbeten som behöver vår special kompetens.

Special projekt

Ibland får vi lite udda projekt som att tex restaurera publika konstverk. Det välkomnar vi!